BewaPlus - kas tas ir?

BewaPlus ir multimediāla programma darba meklētājiem un darba devējiem. Ar ko atšķiras BewaPlus no citām personāla atlases un nodarbinātības dienesta programmām?

BewaPlus datu bankā Jūs atradīsiet ne tikai dalībnieku Curriculum vitae un svarīgas profesionālās izglītības un kvalifikācijas celšanas liecības, bet arī video sekvences, kurās dalībnieki ar sevi iepazīstina savus nākamos darba devējus un demonstrē savas profesionālās spējas. Šī programma dod iespēju ar modernas tehnikas palīdzību izcelt darba meklētāja individualitāti un stipro pusi, bet darba devējs var šādā veidā iegūt plašu un precīzu iespaidu par dalībnieka personību un spējām.

Kādas priekšrocības ir BewaPlus?

  • Plaša un pamatota informācija par katru dalībnieku.
  • Programma ekonomē laiku: programmā iekļautie izvēles kritēriji ļauj darba devējam izvēlēties piemērotus kandidātus un ar interneta palīdzību viņus personīgi iepazīt. Vairs nav nepieciešams iesniegt darba sludinājumus, lasīt tūsktošiem pieteikumus un vairākas reizes aicināt kandidātus uz personīgu interviju, kas prasa daudz spēka un laika. Darba meklētāji, kuri piedalās šajā programmā, var vienlaicīgi pieteikties uz vēlamo darba vietu vairākos tūsktošos firmu visā Lietuvā un ārpus tās.
  • BewaPlus ir jauka iespēja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuriem fizisku vai psihisku defektu dēļ ir sarežģīti ierasties uz personīgu sarunu pie darba devēja un tādējādi pierādīt savas spējas. Ar video palīdzību tagad katrs var aktīvi iesaistīties darba tirgū.
  • BewaPlu ir piemērota arī visiem tiem, kuriem ir grūti personiskas sarunas laikā pārvarēt bailes un uztraukumu, kā rezultātā bieži vien tiek iegūts kļūdains iespaids par šī cilvēka personību un viņa spējām.
  • BewaPlus dod vienkārši prieku!
Piespiediet zemāk esošo pogu un iepazīstieties ar BewaPlus iespējām!

BewaPlus